Windows Server 2012
Ngừng hỗ trợ

Nâng cấp ngay >

Rủi ro khi tiếp tục
sử dụng Windows Server 2012

NGUY CƠ BỊ KẺ XẤU
TẤN CÔNG VÀO HỆ THỐNG
 TĂNG CAO. 
KHÔNG ĐƯỢC CẬP NHẬT
 CÁC BẢN VÁ BẢO MẬT

KHÔNG NHẬN ĐƯỢC
NHỮNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT
KHI PHÁT SINH VẤN ĐỀ.

TÍNH TƯƠNG THÍCH
KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG CÁC
NHU CẦU NÂNG CAO

Windows Server 2022 được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của Windows Server 2019,
 đồng thời mang đến nhiều đổi mới với 3 trọng tâm
BẢO MẬT

TÍCH HỢP VÀ QUẢN LÝ
KẾT HỢP VỚI AZURE

NỀN TẢNG ỨNG DỤNG

Nâng cao vị thế bảo mật của tổ chức
và doanh nghiệp của bạn

Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn
sang Azure để đạt hiệu quả
CNTT cao hơn

Trao quyền cho các nhà phát triển và
chuyên gia CNTT với nền tảng ứng dụng
để xây dựng và triển khai các ứng dụng
đa dạng

Vì sao nên nâng cấp lên Windows Server 2022 

Các phiên bản Windows Server 2022 

Công nghệ cấp doanh nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp ở mọi quy mô

Gia cố tấm khiên bảo mật
cùng máy chủ đến từ Dell Technologies

Dell PowerEdge
R450

Tìm hiểu thêm

Dell PowerEdge
R750
Dell PowerEdge
R250
Dell PowerEdge
T350

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Đừng quên Giấy phép Truy cập Khách hàng của bạn

Client Access Licenses (CALs) khác với giấy phép phần mềm Windows Server. CAL cung cấp cho người dùng và thiết bị quyền truy cập hợp pháp vào máy chủ được cài đặt Windows Server 2022.

CAL người dùng: Một người dùng với thiết bị không giới hạn

CAL thiết bị: Một thiết bị không giới hạn người dùng

CAL bổ sung: Bắt buộc đối với chức năng máy chủ nâng cao

Liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về CALs >

Lựa chọn cửa hàng bạn yêu thích

Gợi ý dành cho bạn

Tham khảo các đại lý chính thức của Synnex FPT có kinh doanh phần mềm Windows (Pro) và Office bản quyền, chất lượng tốt, uy tín cao, nhiều ưu đãi.