Hoàng Hữu & Ngọc Dung

We Are Getting Married 16/10/2022 11:00

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Captured Moments

Wedding Event

"May the love you share today grow stronger as you grow old together"

Chỉ đường

LỄ VU QUY

09/10/2022 - 11:00
Hội trường
Giáo xứ Thiên Bình

Chỉ đường

LỄ HÔN PHỐI

08/10/2022 - 16:00
Thánh đường
Giáo xứ Thiên Bình

Chỉ đường

LỄ TÂN HÔN

16/10/2022 - 11:00
Tại Tư Gia
Nhà Trai