Để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi đi du lịch nước ngoài, Bảo hiểm AAA hợp tác cùng Assist Card - tổ chức hỗ trợ du lịch có mạng lưới các nhà cung cấp lớn nhất thế giới, triển khai sản phẩm Bảo hiểm Du lịch toàn cầu với những đặc điểm nổi bật:

 ☑   29 Quyền lợi bảo hiểm.
 ☑  Chi trả trực tiếp chi phí y tế tại nước ngoài qua hình thức bảo lãnh viện phí và/ hoặc các dịch vụ trợ giúp.
 ☑   Hỗ trợ bệnh có sẵn, mãn tính.
 ☑  Tìm kiếm hành lý đến trễ hoặc thất lạc.
 ☑  Tạm ứng chi tiêu tại chỗ.
 ☑  Dịch vụ trợ giúp 24/24 toàn cầu với nhiều ngôn ngữ.
 ☑  Ứng dụng trợ giúp qua Mobile App - Tele Medicine