TOPIC: CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐĂNG KÝ NGAY

Học Thử CFA Level 1 Theo Phương Pháp Chuẩn Harvard

Đăng ký ngay

Hướng học viên tới phương pháp học tập
chủ động

Thiết kế cách giảng dạy dựa trên mục tiêu nội dung muốn truyền tải và sử dụng nhiều kỹ thuật tăng trí nhớ

Chú trọng hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động đa dạng như thảo luận, think-pair-share, game,...

Giảng viên sẽ là người đồng hành, hỗ trợ thay vì là người truyền đạt/giảng dạy theo phương pháp truyền thống.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CHUẨN HARVARD
CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

HỎI ĐÁP TRỰC TIẾP CÙNG GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO TẠI SAPP

Giảng viên buổi học - Giám đốc đào tạo tại SAPP sẽ trực tiếp giải đáp các thắc mắc về nội dung bài giảng và kinh nghiệm thực tế khi làm việc.

KIẾN THỨC CÓ TÍNH ỨNG DỤNG CAO

Bài giảng đi vào phân tích chi tiết động cơ, cơ chế và dấu hiệu cảnh báo các hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong Báo cáo tài chính.

NHẬN TOÀN BỘ TÀI LIỆU SAU SỰ KIỆN

Slide và Record sẽ được gửi sau khi người tham dự điền form khảo sát kết thúc buổi học.

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CHUẨN HARVARD

Trở thành một trong những người đầu tiên thử nghiệm phương pháp đào tạo mới đang bắt đầu được triển khai tại SAPP.

LỢI ÍCH
KHI THAM DỰ SỰ KIỆN

NỘI DUNG BUỔI HỌC THỬ

ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC CƠ CHẾ NHÀ QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CÁC CON SỐ TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

02

ĐỘNG CƠ CỦA CÁC HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN GHI NHẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

01

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO CHO HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN

03

MR. NGUYỄN ĐỨC THÁI, ACCA

  • Giám đốc đào tạo, SAPP Academy
  • Chứng chỉ Sư phạm ngành Giáo dục Đại học, Đại học Harvard

GIẢNG VIÊN BUỔI HỌC

FORM ĐĂNG KÝ